Purjetamine

Esimene purjetamine

"Esimene purjetamine" on purjetamist tutvustav ja sisse juhatav koolitus. Lühikursuse käigus omandatakse esimesed merekogemused ning saab hinnata, kuidas purjetamine harrastusena ja võibolla ka elustiilina sobib. Mahukat õppekava sellel koolitusel ei ole. Pigem on see vabas õhkkonnas väljasõit merele, mille jooksul instruktor näitab ja selgitab, kuidas jaht tuule jõul liigub, laseb soovijatel soote hoida ning jahti roolida. Enne merele minekut tutvustatakse peamisi ohutusreegleid.

Koolituse kestus on 3-3,5 tundi. Sõidud toimuvad neljapäeval kell 14-17 ja pühapäeval kell 13-16, kui koolituse kutses või pakkumises ei ole märgitud teisiti. Osavõtutasu on 70 €. Koolitusel osalemiseks palume end eelnevalt registreerida.

RegistreeriJäta meeldeKüsi lisa

Purjetamise algkursus

Algkursus on praktiline algtaseme koolitus, mille käigus õpitakse tundma põhilisi purjetamise element, alustades jahi mereleminekuks ettevalmistamisest kuni manöövri "mees üle parda" sooritamiseni purjede jõul. Instruktori juhendamisel tehakse purjetamistehnilisi harjutusi, õpitakse käsitsema ja rehvima purjesid ning kätt saab proovida ka jahi juhtimisel. Fookuses on samuti meeskonnatöö ja ohutus jahi pardal. Iga tunni algul enne merele minekut teeb kursuse juhendaja lühikese ülevaade eeloleva tunni teemadest.

Algkursuse on mõeldud purjetamisega alustada soovijatele, millest tuleb ka kursuse nimetus. Soovitame ka väikelaevajuhtidele, kes end iseseisvalt purjetades veel piisavalt kindlalt ei tunne. Koolituse läbinu on suuteline purjetama kiiljahil meeskonnaliikmena.

Algkursus kestus on 4 x 3 tundi. Koolitused toimuvad tööpäevadel kell 18-21, kokkuleppel ka puhkepäevadel kell 10-13, osavõtutasu on 180 €.

RegistreeriJäta meeldeKüsi lisa

Algkursusi mahus 4 x 3 tundi pakume ka tööpäevadel kell 10-13. Need kursused on soodushinnaga 160 €.

RegistreeriJäta meeldeKüsi lisa

Edasijõudnute kursus

Edasijõudnute kursus on loogiline järg algkursusele. Koolituse käigus omandatakse jahi juhtimise, sh. pöörete roolimise oskused ning tutvutakse spinnakeri käsitsemise tehnikaga. Sarnaselt algkursusele toimub koolitus instruktori juhendamisel purjetades ning lõpeb manöövri "mees üle parda" iseseisva roolimisega. Õppekavas on veel merel tee andmise reeglid, meeskonna töö juhtimine jpm.

Edasijõudnute kursuse läbinu on suuteline jahti juhtima ning kasutama spinnakeri vaikse ja keskmise tugevusega tuulega.

Koolitus kestab 4 x 3 tundi. Õhtused koolitused toimuvad tööpäevadel kell 18-21, kokkuleppel ka puhkepäevadel kell 10-13 ja/või 14-17, osavõtutasu on 180 €.

RegistreeriJäta meeldeKüsi lisa

Hommikused koolitused toimuvad tööpäevadel kell 10-13, osavõtutasu on 160 €.

RegistreeriJäta meeldeKüsi lisa

Avamere- ja navigatsioonikoolitus

Avamere- ja navigatsioonikoolitus on kolmepäevane purjetamine Soome lahel ja Soome ranniku saarestikus. Sisaldab kahte ööbimist sadamas või ankrul. Esimesel päeval, mis tihti langeb reedele, ületatakse Soome laht ja ööbitakse Porkkala neeme või Barösundi lähistel. Teisel päeval sõidetakse saarestikus, kus õpitakse tundma meremärke, navigeerimist GPS-seadme abil ning kasutades peilingaatorit ja merekaarte. Lisaks õpitakse jahti ankrusse panema, tee andmise reegleid jms. Kolmandal päeval väljutakse saarestikust uuesti avamerele, kus tegeletakse lisaks purjede seadmisele ja jahi juhtimisele ilmaolude jälgimise, teekonna planeerimise ning jahi asukoha määramisega. Sõltuvalt ilmaoludest on koolitust läbi viival instruktoril õigus ohutuse tagamiseks muuta sõidurajooni, näiteks suunduda põhja-Eesti rannikule või saartele.

Põhilisteks seda koolitust iseloomustavateks märksõnadeks on generaal-, kompassi- ja kaardikurss, triiv, sobiva purjestuse valik, purjede seadistamine, jahi roolimine, ohutus jahi pardal. Aega jääb ka puhkuseks, ujumiseks ning õhtusteks vestlusteks jahi pardal.

Avamere- ja navigatsioonikoolitus kestab 3 päeva. Osavõtutasu on 280 €, mis sisaldab jahi kasutamist, õppematerjale ja juhendamist, toitu jahi pardal, jahi kütust ning sadamatasusid.

Vt. ka Avamere- ja navigatsioonikoolitus Turu saarestikus 24-30.07.2021 >>

RegistreeriJäta meeldeKüsi lisa

Praktikasõidud Tallinna lahel

Nimetuse "Laupäeval Tallinna lahele" või lihtsalt "Laupäevak" all on tuntud meie iganädalased praktikasõidud Tallinna lahel. Need on mõeldud põhiliselt koolitustel osalenutele, kuid tulla võivad ka teised purjetamishuvilised. Sisuliselt on see vabas vormis purjetamine, mille käigus saab kinnistada koolitustel õpitut ja samaaegset end merel veidi tuulutada. Turvakaalutlustel sõidab kaasa purjetamiskooli instruktor, kes vajadusel juhendab ja abistab.

Sõidud toimuvad laupäeviti kell 13-16. Osavõtutasu on 25 €. Osalemisest palume eelnevalt teatada e-kirja või telefonil teel.

Saada kiri

Võistluskoolitus

Võistluskoolitustel on võimalik omandada põhioskused purjetamiseks meeskonnaliikmena purjetamisvõistluste tingimustes. Seda tüüpi koolitused on võrdlemisi ajamahukad, osalemine eeldab piisava motivatsiooni ja ajaliste võimaluste olemasolu. Sellepärast korraldame neid projektipõhiselt, regulaarsete treeningutena Tallinnas või purjetamislaagri vormis kaugemal. Viimase näitena võib tuua koolituse Tais, Ocean Marina Yacht Club'is 2020. aasta veebruaris-märtsis. Huvi korral võistluspurjetamise vastus palume võtta meiega ühendust või jälgida jooksvat infot kodulehel ja Facebookis.