Nautilus
PURJETAMISKOOL

Praktilised koolitused

Praktilised koolitused toimuvad maikuust oktoobrini ja viiakse läbi merel, jahi pardal purjetades. Purjetamistehnika kursustel, mis toimuvad peamiselt Tallinna lahel, kasutame õppejahti Beneteau First Class 7.5, avamerekoolitusteks kasutame jahti Grand Soleil 37 ja ka teisi suuremaid avamerejahte. Praktilised koolitused algavad ja lõpevad Pirital, Kalevi Jahtklubi sadamas, kui ei ole teatatud teisiti.

Esimene purjetamine

"Esimene purjetamine" on sissejuhatav koolitus, mille käigus omandate esimese merekogemuse ja saate hinnata, kuidas purjetamine harrastusena teile sobib. Mahukat õppekava sellel koolitusel ei ole. Pigem on see vabas õhkkonnas purjetamine, mille käigus instruktor näitab ja selgitab, kuidas jaht tuule jõul liikuma panna, tutvustab ohutusreegleid ning laseb soovijatel rooli ja soote hoida. Koolitus algab eelnevalt kokku lepitud päeval kell 12 ja kestab neli tundi, osavõtutasu on 60 €.

Purjetamise algkursus

Algkursus on praktiline algtaseme koolitus, mille käigus õpitakse tundma põhilisi purjetamise element, alustades jahi mereleminekuks ettevalmistamisest kuni manöövri "mees üle parda" sooritamiseni purjede jõul. Selle koolituse fookuses on meeskonnatöö jahi pardal. Instruktori juhendamisel tehakse purjetamistehnilisi harjutusi, õpitakse käsitlema ja rehvima purjesid ning kätt saab proovida ka jahi juhtimisel. Iga tunni algul enne merele minekut tehakse lühike ülevaade eeloleva tunni teemadest.

Õppekava: lühike ülevaade jahi ehitusest ja purjede tööpõhimõtetest, põhilised sõlmed ja terminid, kursid tuule suhtes, ohutus ja käitumine jahi pardal, jahi sõiduks ettevalmistamine, sillast lahkumine ja sildumine, purjede käsitlemine ja pöörete sooritamine, rehvimine, manööver "mees üle parda", jahi roolimine kursil hoidmise tasemel.

Algkursus on suunatud põhiliselt purjetamise ja harrastusmeresõiduga alustada soovijatele. Soovitame ka väikelaevajuhtidele, kes end iseseisvalt purjetades veel piisavalt kindlalt ei tunne. Koolituse läbinu on suuteline purjetama kiiljahil meeskonnaliikmena.

Purjetamise algkursus kestab 4 x 3 tundi. Õhtused koolitused toimuvad tööpäevadel kell 18-21, puhkepäevadel kell 10-13 ja/või 14-17, osavõtutasu on 160 €. Hommikused koolitused toimuvad tööpäevadel kell 10-13, osavõtutasu on 140 €.

Edasijõudnute kursus

Edasijõudnute kursus on järg algkursusele. Koolituse käigus omandatakse jahi juhtimise, sh. pöörete roolimise oskused ning tutvutakse spinnakeri käsitlemise tehnikaga. Sarnaselt algkursusele viiakse koolitus põhiosas läbi instruktori juhendamisel merel purjetades ja lõpeb manöövri "mees üle parda" roolimisega.

Õppekava: merel tee andmise reeglid, kursid meridiaani suhtes, jahi roolimise tehnika, meeskonna juhtimine, jahi roolimine, spinnakeri käsitlemine. Edasijõudnute kursuse läbinu on suuteline jahti juhtima ning kasutama spinnakeri vaikse ja keskmise tuulega.

Koolitus kestab 4 x 3 tundi. Õhtused koolitused toimuvad tööpäevadel kell 18-21, puhkepäevadel kell 10-13 ja/või 14-17, osavõtutasu on 160 €. Hommikused koolitused toimuvad tööpäevadel kell 10-13, osavõtutasu on 140 €.

Avamere- ja navigatsiooni koolitus

Avamere- ja navigatsiooni koolitus on kolmepäevane purjetamine Soome lahel ja Soome ranniku saarestikus. Sisaldab kahte ööbimist sadamas või ankrul. Esimesel päeval, mis tihti langeb reedele, ületatakse Soome laht ja ööbitakse Porkkala neeme või Barösundi lähistel. Teisel päeval sõidetakse saarestikus, kus õpitakse tundma meremärke, navigeerimist GPS-seadme abil ning kasutades peilingaatorit ja merekaarte. Õpitakse ankrule jäämist, tee andmise reegleid jms. tiheda laevaliiklusega veealadel sõitmiseks vajalikku. Kolmandal päeval väljutakse saarestikust taas avamerele, kus tegeletakse lisaks purjede seadmisele ja jahi juhtimisele ilmaolude jälgimise, teekonna planeerimise ning jahi asukoha määramisega. Sõltuvalt ilmaoludest on koolitust läbi viival instruktoril õigus ohutuse tagamiseks muuta sõidurajooni, näiteks suunduda põhja-Eesti rannikule või saartele. Põhilisteks seda koolitust iseloomustavateks märksõnadeks on generaal-, kompassi- ja kaardikurss, triiv, sobiva purjestuse valik, purjede seadistamine, jahi roolimine, ohutus jahi pardal. Aega jääb ka puhkuseks, ujumiseks ning õhtusteks vestlusteks jahi pardal.

Avamere- ja navigatsiooni koolitus kestab 3 päeva. Osavõtutasu on 280 €, mis sisaldab jahi kasutamist, õppematerjale ja juhendamist, toitu jahi pardal, sadamatasusid ning jahi kütust.

Kaugsõidud

Igal sügisel ja kevadel korraldame nädalapikkuse kaugsõidu Vahemere piirkonnas, kus seilame kohapealt renditud suurema avamerejahiga. Tihadamini külastatavad sõidupiirkonnad on Horvaatia ja Kreeka, kuid võimalikud on ka Türgi, Montenegro jt. Vahemereäärsed maad. Need sõidud ei ole koolitus selle mõiste kitsamas tähenduses, vaid pigem merepraktika, mille käigus saab omandada purjetamisega seonduvaid oskusi ja teadmisi. Kaugsõitudel on juhendajaks jahi kapten, kes jooksvalt seletab ja näitab purjetamisega seonduvaid tegevusi. Neil sõitudel saab osaleda ka nö. reisijana, nautides merepuhkust soojas kliimas ning külastades vaatamisväärsusi eksootilistes paikades.

Purjetamine Kreekas 27.04 - 4.05.2019

Meie traditsiooniline kevadine purjetamisreis Vahemerel toimub 27. aprillist kuni 4. maini 2019 Kreeka vetes, Saroni lahe (Saronic Gulf) ja Küklaadide (Cyclades) saarestikus.

Sõidu eesmärk on pakkuda purjetamisalaseid praktika- ja enesetäiendamise võimalusi, kuid soovi korral võib seda sõitu võtta ka 100% puhkusereisina. Oma purjetamisoskusi täiendada soovivad inimesed saavad sõidu ajal praktiseerida kapteni juhendamisel, sooritades purjetamiseks vajalikke toiminguid, sh. töö purjedega, jahi juhtimine, navigeerimine, sildumine, ankrusse jäämine jms. Samal ajal saab puhkusemeeskond rahulikult võtta päikest ning käia ujumas. Ilm on mai alguses lõuna-Kreekas võrreldav ilmaga Eestis kesksuvel, kui saab ujuda ja päikest võtta.

Sõidame merekindla ja mugavalt sisustatud suure avamerejahiga, mis on varustatud kõige eluks vajalikuga, sh. gaasipliit, külmkapp, mitu dušši- ja tualettruumi ning õdusad kahekohalised kajutid. Jahis on kaasaegsed navigatsioonivahendid ja päästevarustus. Mitmepäevaseid sõite me reeglina ei planeeri, ööbime külalissadamates ning mõnikord ankrul seistes. Jahil on mootoriga varustatud kummipaat, mille abil saab ka ankrule jäädes maale minna. Lisaks purjetamisele jääb meil aega kohalike vaatamisväärsuste ja Kreeka köögiga tutvumiseks. Reisist saab osa võtta üksi või koos kaaslasega. Kui Sul ei ole sobivat reisikaaslast, ära muretse - Sinu reisiseltskond juba ootab Sind!

NB! Sellele purjetamisreisile vabu kohti ei ole. Järgmine Vahemere sõit toimub septembri lõpus või oktoobri alguses. Palun jälgige jooksvat infot kodulehel ja Facebookis või andke oma soovist sõidul osaleda varakult teada e-kirja teel.

Teoorialoengud

Purjetamise teoorialoengud toimuvad oktoobrist aprillini Tallinna kesklinnas.

Navigatsiooni kursus sisaldab kahte loengut navigatsiooni alustest ja kahte kaardiöö praktikumi. Keskendume klassikalistele navigatsioonimeetoditele ja õpime tundma meie regioonis levinud navigatsiooniesemeid, lisaks räägime GPS-vastuvõtja tööpõhimõttest ja kasutamisest. Koolituse läbinu tunneb peamisi navigatsiooniesemeid, oskab lugeda merekaarti, kanda kaardile kursse ja peilinguid ning suudab määrata aluse asukohta. Kursus on mõeldud algajatele navigaatoritele ja juba praktiseerivatele väikelaevnikele, kelle navigeerimisoskused vajavad värskendamist.

Õppekava:

 • Maa ellipsoidi pind, kuju, mõõtmed ja lõiketasandid
 • Geograafilised koordinaadid
 • Kartograafilised projektsioonid, orto- ja loksodroom
 • Maa- ja aluse magnetism, nende mõju kompassi näidule
 • Silmapiiri jaotus, nähtavuskaugus, pikkus- ja kiirusühikud
 • Triiv, hoovushälve
 • Satelliitnavigatsioonisüsteemid, GPS seadme tööpõhimõte
 • Radar, AIS, kajalood
 • Meresõidu ohtude ja faarvaatrite tähistamine
 • IALA ujuvmärgistuse süsteem
 • Lateraal-, kardinaal-, eraldiseisva ohu-, telje- ja eriotstarbelised märgid
 • Tulede iseloom, sektortuled
 • Navigatsioonikaardid, arv- ja joonmõõtkava, kompassiroos
 • Kaarditöövahendid, peilingaator, nende kasutamine
 • Graafiline asukoha määramine, mõisted ja meetodid
 • Praktiline kaarditöö

Purjetamise baaskursus

Baaskursusel õpime tundma purjetamise teoreetilisi aluseid ja terminoloogiat, vaatleme merel ette tulevaid olukordi, anname praktilisi soovitusi ning õpime siduma meresõlmi. Kursus on mõeldud põhiliselt algajatele, kuid sobib ka enesetäienduseks juba seilavatele harrastuspurjetajatele.

Õppekava:

 • Purjede tüübid, jahtide liigitus
 • Jahi ehitus ja omadused
 • Purjedele ja jahi kerele mõjuvad jõud
 • Õhu voolamine purjedel, purjede häälestamine
 • Jahi juhtimine, pöörded
 • Purjestuse valik, purjetamine erinevates ilmaoludes
 • Turvalisus ja ohutusreegilid jahi pardal
 • Ankrud ja ankruseadmed, ankrul seismine
 • Sildumine ja sillast lahkumine, jahi kinnitamine sadamas
 • Võõrsadama külastamine, käitumine sadamas
 • Mereraadioside alused
 • Ilmastikunähtused merel, meteoroloogilised kaardid
 • Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid
 • Võistlemine, protseduurid, põhilised võistlusreeglid
 • Põhilised seadusandlusest tulenevad nõuded
 • Jahtide hooldus, sobiva jahi tüübi valik
 • Purjetaja isiklik varustus
 • Otsad ja meresõlmed

Sõlmede ja otste õpituba

Õpitoas õpime õigesti siduma seitset purjetajale ja väikelaevnikule vajalikku sõlme ning anname ülevaate, milleks ja kuidas neid sõlmi kasutada. Vaatame, kuidas siduda pinge all olevat otsa ja kuidas kinnitada ots knaabile, pollarile või kairõngasse. Kuidas puhtida ots selliselt, et lahtipuhtimisel ei tekiks otsale keerud (nn. seasabad). Õpime siduma otsale marki ning uurime, mis asi on pehme seekel ja kuidas seda valmistada käepäraste vahenditega. Juttu tuleb veel otste omadustest ja millele pöörata tähelepanu otsa valikul. Seletuse saavad ka eespool olevad keerulised sõnad.

Muud tegevused

Koolitused tellimisel, privaatkoolitused

Kui soovite õppida või harjutada teatud purjetamise elemente (nt. spinnakeri käsitsemine, jahi roolimine), eelistate koolitust Teie enda jahil või soovite koolituse läbida üksinda, koos kaaslase või perega, võtke meiega ühendust. Koostame Teile sobiva õppeprogrammi ning viime selle ellu Teile kõige sobivamal moel. Vajadusel leiame ka puuduvad meeskonnaliikmed. Lisaks saame korraldada koolitusi ja purjetamisüritusi ka suurematele gruppidele.

Jahtide rent

Kui vajate jahti koolitusel õpitu kinnistamiseks, treeninguks, jalutuskäiguks merel või pikemaks merematkaks, võtke meiega ühendust. Meie kaudu renditava alusega on kaasas juhendaja või kapten, kes tunneb jahti, sõidurajooni ning ohutusnõudeid. Instruktori juuresolek ei takista iseseisvat sihtkoha valikut ja jahi juhtimist, kui selliselt on kokku lepitud. Viimasel juhul sekkub ta ainult siis, kui tekib oht inimestele või jahile. Jahi Beneteau First 7.5 (maks. 6 inimest) rent koos instruktoriga kuni kolmeks tunniks on 80 €, alates kolmest tunnist 60 € + 10 € iga tunni eest. Suuremate jahtide rentimiseks palume küsida pakkumist.

Kapteni teenus

Tellimustööna transpordime Teie jahi ettenähtud sihtpunkti, vajadusel leiame ka üleviimiseks vajaliku meeskonna. Kui plaanite pikemat meresõitu või soovite rentida jahi (nt. Vahemere piirkonnas), kuid puudub piisava kvalifikatsiooni ja kogemustega kapten, uurige kindlasti meie võimalusi teid nendes küsimustes aidata.

Konsultatsioonid

Olles ostmas uut või kasutatud jahti, aitame hinnata valikus olevate mudelite vastavust Teie vajadustele. Kasutatud jahtide puhul huvitab ostjat kindlasti jahi tehniline seisukord ja võimalike varjatud vigastuste olemasolu, samuti jahi uude kodusadamasse transportimise võimalused ja sellega seonduvad riskid. Purjetamise- ning jahtidega seonduvates küsimustes (välja arvatud jõu- ja elektriseadmed) võite alati meie poole pöörduda. Lihtsamates küsimustes on nõuanded meie headele klientidele tasuta.

Korduvad küsimused

[+] Kellele on purjetamiskoolitused jõukohased?

Purjetamiskoolitustel osalemine on jõukohane kõigile normaalse tervise juures olevatele täiskasvanutele sõltumata soost ja vanusest. Õppegrupid komplekteeritakse selliselt, et instruktor saab tegeleda personaalselt iga osavõtjaga, arvestades tema võimete, oskuste ja kogemustega. Ujumisoskuse puudumine või prillide/läätsede kandmine ei ole takistuseks. Vanemate juuresolekul või heakskiidul võtame õppegruppidesse ka teismelisi noorukeid.

[+] Kus purjetamiskoolitused toimuvad?

Praktilised koolitused viiakse läbi põhiliselt Tallinna lahel, avamere- ja navigatsiooni koolitused toimuvad Soome lahel ja -saarestikus, kaugsõidud Balti merel või erinevates Vahemereäärsetes maades. Purjetamiskooli kodusadamaks on TOP sadam Pirital aadressiga Regati pst. 1 Tallinnas.

[+] Kuidas on tagatud ohutus merel olles?

Meil on täiskasvanute koolitamise kogemusi üle kümne aasta. Meie õppejaht on varustatud reelinguga, st. jahi parrastel paikneva terastrossist piirdega, mis pakub inimestele tuge ning ei võimalda üle parda libiseda. Ohutusvarustuses on meil mugavad 50N ja automaatselt avanevad 150N päästevestid, mida kasutame vastavalt olukorra keerukusele. Päästevesti kandmine õppejahi pardal on kohustuslik. Algajatele mõeldud koolitustel tutvustatakse jahil turvalise käitumise nõudeid ja ohutusvarustuse kasutamist.

[+] Kuidas on koolitused korraldatud?

Koolituste korraldamisel järgime kahte erinevat formaati. Ühel juhul avaldame koolituse info, mis sisaldab ajakava jt. üksikasju, meie kodulehel ning Facebooki leheküljel. Samuti saadame selle info meie postitusnimekirjas olevatele meiliaadressidele.

Teisel juhul moodustame õppegruppe jooksvalt vastavalt soovijate arvule. Sellisel juhul tuleb koolitusele esmalt registreerida. Seejärel võtame Teiega ühendust, lepime kokku koolituse ajakava ning saadame Teile õppematerjalid ja vajaliku lisainfo.

Praktilised koolitused sõltuvad ilmast. Ebasobivate ilmolude korral teatab gruppi juhendav instruktor sellest osavõtjatele telefoni teel vähemalt üks tund enne kursuse algust ning lepib kokku uue kursuse toimumisaja. Avamerekoolituste puhul teatame ilmast tingitud muudatustest esimesel võimalusel ja pakume välja alternatiivse tegevuskava.

Koolituse lõppedes väljastame osavõtjatele koolitusel osalemist tõendava tunnistuse.

[+] Kuidas toimub koolitusele registreerimine?

Registreerimiseks palume täita registreerimisvorm või saata kiri aadressile koolitus ät nautilus punkt ee. Kirjas märkige ära soovitud koolitus(te) nimetus(ed), Teie nimi, meiliaadress ja kontaktelefon. Praktiliste kursuste korral on soovitav lisada Teie üleriietuse suurus (S/M/L/XL/XXL) ja orienteeruv aeg, millal soovite koolitusele tulla. Mõne päeva jooksul võtame Teiega ühendust, lepime kokku kursuse ajakava ning saadame vajaliku info. Küsimuste korral palume need saata kirja teel või helistada telefonil 501 6010.

[+] Kuidas koolitusele tulles riietuda?

Praktilisel koolitusel on soovitav kanda ilmale vastavat sportlikku- või vabaajariietust. Arvestada tuleb sellega, et merel on reeglina jahedam kui maal olles. Meie poolt saate tasuta kasutamiseks kvaliteetsed Musto tormiriided (purjetamiseks mõeldud vee- ja tuulekindel pealisriietus) ning vajadusel purjetamiskindad. Jalatsid peaksid olema samuti mugavad ja sportlikud, soovitavalt heleda tallaga spordi- või vabaajajalatsid. Jahis on keelatud kanda musta kummitallaga tänavakingi, samuti kõrge kontsaga jalanõusid. Lisaks riietusele tuleb ilusa ilma korral tähelepanu pöörata päikesekaitsevahenditele.

Kinkekaart

Kinkekaardid on nimelised, väljastame neid A5 suuruses trükituna kvaliteetpaberile või elektrooniliselt pdf-faili kujul. Praegu saab kinkida ühe või mitu koolitust järgnevast loetelust:

 • Esimene purjetamine (tutvustav lühikoolitus merel 4 tundi)
 • Algkursus (algastme praktiline koolitus merel 4x3 tundi)
 • Edasijõudnute kursus (edasijõudnute taseme praktiline koolitus merel 4x3 tundi)
 • Avamere- ja navigatsiooni koolitus (3-päevane praktiline koolitus Soome saarestikus)

Kinkekaardi tellimisel teatage meile kaardi saaja nimi, kingitav(ad) koolitus(ed) ning kas soovite kaardi saada trükituna või pdf-faili kujul. Trükitud kinkekaardi toimetame Tallinna piires Teile kohale, väljaspoole Tallinna saadame postiga Teie poolt näidatud aadressile. Kinkekaart kehtib järgmise navigatsiooniperioodi alguseni (so. eeloleva 1. maini), kui kaardil ei ole märgitud teisiti.

Registreeri koolitusele

Kursus *
Küsimused, soovid või lisainfo enda kohta või koolitusel osaleja andmed, kui tellite koolituse kellelegi teisele (nt. kinkekaardi saaja nimi ja kontaktandmed).

Saada kiri

Asukoht