Nautilus
PURJETAMISKOOL

Purjetamine Kreekas 25.04 - 2.05.2020

Loengud ja praktikumid

Auditoorne õpe selle erinevates vormides (loengud, seminarid, praktikumid) toimub väljaspool purjetamishooaega, so. novembrist aprillini.

Navigatsiooni kursusel omandame peamised merel navigeerimiseks vajalikud teadmised ja oskused. Õpime tundma meie vetes levinud navigatsiooniesemeid ning merekaardi, kompassi ja peilingaatori kasutamisel põhinevaid klassikalisi navigatsioonimeetodeid. Lisaks räägime elektrooniliste navigatsioonivahendite tööpõhimõtetest ja kasutamisest, lahendame praktilisi navigatsiooniülesandeid ja teeme kaarditööd. Kursuse kestus on 4 x 2 tundi.

Koolitus on mõeldud peamiselt algajatele navigaatoritele, samuti sobib teadmiste värskendamiseks praktiseerivatele väikelaevnikele.

[+] Õppekava:

 • Maa ellipsoidi pind, kuju, mõõtmed ja lõiketasandid
 • Geograafilised koordinaadid
 • Kartograafilised projektsioonid, orto- ja loksodroom
 • Maa- ja aluse magnetism, nende mõju kompassi näidule
 • Silmapiiri jaotus, nähtavuskaugus, pikkus- ja kiirusühikud
 • Triiv, hoovushälve
 • Satelliitnavigatsioonisüsteemid, GPS seade, radar, AIS, kajalood
 • Meresõidu ohtude ja faarvaatrite tähistamine
 • IALA ujuvmärgistuse süsteem
 • Lateraal-, kardinaal-, eraldiseisva ohu-, telje- ja eriotstarbelised märgid
 • Tulede iseloom, sektortuled
 • Navigatsioonikaardid, arv- ja joonmõõtkava, kompassiroos
 • Kaarditöövahendid, peilingaator, nende kasutamine
 • Asukoha graafiline määramine, mõisted ja meetodid
 • Praktiline kaarditöö

Järgmine koolitus toimub esmaspäeviti, 16.03, 23.03, 30.03 ja 6.04 kell 18-20 Tallinna kesklinnas. Osalustasu on 80 €, Kalevi Jahtklubi liikmetele 64 €.

Koolitusele palume registreerida allpool oleval registreerimisvormil. Küsimuste korral palume võtta ühendust e-posti teel või tel. 5016010.

Purjetamise baaskursus

Purjetamise baaskursusel omandame peamised praktiliseks purjetamiseks vajalikud teadmised. Tutvume purjetamise olulisemate teoreetiliste aluste ja terminoloogiaga, vaatleme merel ette tulevaid olukordi, anname praktilisi soovitusi ning õpime siduma meresõlmi. Kursuse kestus on 6 x 2 tundi.

Koolitus on mõeldud peamiselt purjetamisega alustavatele meresõpradele, samuti sobib enesetäienduseks juba seilavatele harrastuspurjetajatele.

[+] Õppekava:

 • Purjede tüübid, jahtide liigitus
 • Jahi ehitus ja omadused, terminoloogia
 • Purjedele ja jahi kerele mõjuvad jõud
 • Õhu voolamine purjedel, purjede seaded
 • Kursid tuule suhtes, pöörded
 • Jahi juhtimine, lainetuse mõju
 • Purjestuse valik, purjetamine erinevates ilmaoludes
 • Turvalisus ja ohutusreegilid jahi pardal
 • Ankrud ja ankruseadmed, ankrul seismine
 • Sildumine ja sillast lahkumine, jahi kinnitamine sadamas
 • Ilmastikunähtused merel, meteoroloogilised kaardid
 • Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid
 • Mereraadioside peamised reeglid
 • Põhilised seadustest tulenevad nõuded
 • Võõrsadama külastamine, käitumine sadamas
 • Jahtide hooldus, purjetaja isiklik varustus
 • Otsad ja meresõlmed

Sõlmede ja otste õpituba

Õpitoas õpime õigesti siduma seitset purjetajale ja väikelaevnikule vajalikku sõlme ning anname ülevaate, milleks ja kuidas neid sõlmi kasutada. Vaatame, kuidas siduda pinge all olevat otsa ja kuidas kinnitada ots knaabile, pollarile või kairõngasse. Kuidas puhtida ots selliselt, et lahtipuhtimisel ei tekiks otsale keerud (nn. seasabad). Õpime siduma otsale marki ning uurime, mis asi on pehme seekel ja kuidas seda valmistada käepäraste vahenditega. Juttu tuleb veel otste omadustest ja millele pöörata tähelepanu otsa valikul. Seletuse saavad ka eespool mainitud tundmatud sõnad.

Praktilised koolitused

Praktilised koolitused toimuvad maikuust oktoobrini ja viiakse läbi merel, jahi pardal purjetades. Purjetamistehnika kursustel, mis toimuvad peamiselt Tallinna lahel, kasutame õppejahti Beneteau First Class 7.5, avamerekoolitusteks kasutame jahti Bavaria Cruiser 46 ja ka teisi suuremaid avamerejahte. Praktilised koolitused algavad ja lõpevad Pirital või Vanasadamas, kui ei ole teatatud teisiti.

Esimene purjetamine

"Esimene purjetamine" on sissejuhatav koolitus, mille käigus omandate esimese merekogemuse ja saate hinnata, kuidas purjetamine harrastusena teile sobib. Mahukat õppekava sellel koolitusel ei ole. Pigem on see vabas õhkkonnas purjetamine, mille käigus instruktor näitab ja selgitab, kuidas jaht tuule jõul liikuma panna, tutvustab ohutusreegleid ning laseb soovijatel rooli ja soote hoida. Koolitus algab eelnevalt kokku lepitud päeval kell 12 ja kestab neli tundi, osavõtutasu on 60 €.

Purjetamise algkursus

Algkursus on praktiline algtaseme koolitus, mille käigus õpitakse tundma põhilisi purjetamise element, alustades jahi mereleminekuks ettevalmistamisest kuni manöövri "mees üle parda" sooritamiseni purjede jõul. Selle koolituse fookuses on meeskonnatöö jahi pardal. Instruktori juhendamisel tehakse purjetamistehnilisi harjutusi, õpitakse käsitlema ja rehvima purjesid ning kätt saab proovida ka jahi juhtimisel. Iga tunni algul enne merele minekut tehakse lühike ülevaade eeloleva tunni teemadest.

Õppekava: lühike ülevaade jahi ehitusest ja purjede tööpõhimõtetest, põhilised sõlmed ja terminid, kursid tuule suhtes, ohutus ja käitumine jahi pardal, jahi sõiduks ettevalmistamine, sillast lahkumine ja sildumine, purjede käsitlemine ja pöörete sooritamine, rehvimine, manööver "mees üle parda", jahi roolimine kursil hoidmise tasemel.

Algkursus on suunatud põhiliselt purjetamise ja harrastusmeresõiduga alustada soovijatele. Soovitame ka väikelaevajuhtidele, kes end iseseisvalt purjetades veel piisavalt kindlalt ei tunne. Koolituse läbinu on suuteline purjetama kiiljahil meeskonnaliikmena.

Purjetamise algkursus kestab 4 x 3 tundi. Õhtused koolitused toimuvad tööpäevadel kell 18-21, puhkepäevadel kell 10-13 ja/või 14-17, osavõtutasu on 160 €. Hommikused koolitused toimuvad tööpäevadel kell 10-13, osavõtutasu on 140 €.

Edasijõudnute kursus

Edasijõudnute kursus on järg algkursusele. Koolituse käigus omandatakse jahi juhtimise, sh. pöörete roolimise oskused ning tutvutakse spinnakeri käsitlemise tehnikaga. Sarnaselt algkursusele viiakse koolitus põhiosas läbi instruktori juhendamisel merel purjetades ja lõpeb manöövri "mees üle parda" roolimisega.

Õppekava: merel tee andmise reeglid, kursid meridiaani suhtes, jahi roolimise tehnika, meeskonna juhtimine, jahi roolimine, spinnakeri käsitlemine. Edasijõudnute kursuse läbinu on suuteline jahti juhtima ning kasutama spinnakeri vaikse ja keskmise tuulega.

Koolitus kestab 4 x 3 tundi. Õhtused koolitused toimuvad tööpäevadel kell 18-21, puhkepäevadel kell 10-13 ja/või 14-17, osavõtutasu on 160 €. Hommikused koolitused toimuvad tööpäevadel kell 10-13, osavõtutasu on 140 €.

Avamere- ja navigatsiooni koolitus

Avamere- ja navigatsiooni koolitus on kolmepäevane purjetamine Soome lahel ja Soome ranniku saarestikus. Sisaldab kahte ööbimist sadamas või ankrul. Esimesel päeval, mis tihti langeb reedele, ületatakse Soome laht ja ööbitakse Porkkala neeme või Barösundi lähistel. Teisel päeval sõidetakse saarestikus, kus õpitakse tundma meremärke, navigeerimist GPS-seadme abil ning kasutades peilingaatorit ja merekaarte. Õpitakse ankrule jäämist, tee andmise reegleid jms. tiheda laevaliiklusega veealadel sõitmiseks vajalikku. Kolmandal päeval väljutakse saarestikust taas avamerele, kus tegeletakse lisaks purjede seadmisele ja jahi juhtimisele ilmaolude jälgimise, teekonna planeerimise ning jahi asukoha määramisega. Sõltuvalt ilmaoludest on koolitust läbi viival instruktoril õigus ohutuse tagamiseks muuta sõidurajooni, näiteks suunduda põhja-Eesti rannikule või saartele. Põhilisteks seda koolitust iseloomustavateks märksõnadeks on generaal-, kompassi- ja kaardikurss, triiv, sobiva purjestuse valik, purjede seadistamine, jahi roolimine, ohutus jahi pardal. Aega jääb ka puhkuseks, ujumiseks ning õhtusteks vestlusteks jahi pardal.

Avamere- ja navigatsiooni koolitus kestab 3 päeva. Osavõtutasu on 280 €, mis sisaldab jahi kasutamist, õppematerjale ja juhendamist, toitu jahi pardal, sadamatasusid ning jahi kütust.

Mootorpaadi juhtimine

Mootorpaadi koolitusel tutvume mootorpaadi peamiste seadmetega, ohutusvarustuse ja -reeglitega ning paadi kaile kinnitamise meetoditega. Praktilise sõidu käigus harjutame pöördeid, ajame paadi glisseerima, õpime valima õiget trimmi, samuti optimaalset kiirust ja sõidusuunda lainetuses. Sooritame manöövri "mees üle parda", hindame tuule mõju ning harjutame sildumist. Muu hulgas vaatame üle lähiümbruses leiduvad navigatsiooniesemed ning räägime peamistest kokkupõrke vältimise reeglitest.

Koolitus on mõeldud huvimeresõiduga alustajatele, kes tunnevad huvi mootorpaadi käsitsemise vastu, kestab 3 tundi ning viiakse läbi kaatriga Yamarin 46 SC. Toimumisaeg on kokkuleppel juhendajaga, osavõtutasu 60 € + 30 € inimene, sisaldab paadi kütust, juhendamist ja õppematerjale. Osaleda saavad korraga 1-3 inimest. Soovi korral on võimalik võtta lisaks praktikatunde.

Purjetamisreisid

Igal sügisel ja kevadel korraldame nädalapikkuse kaugsõidu Vahemere piirkonnas, kus seilame kohapealt renditud suurema avamerejahiga. Tihadamini külastatavad sõidupiirkonnad on Horvaatia, Kreeka ja Montenegro, samuti on võimalikud Türgi, Itaalia jt. Vahemereäärsed maad. Need sõidud ei ole koolitus selle mõiste kitsamas tähenduses, vaid pigem merepraktika, mille käigus saab omandada purjetamisega seonduvaid oskusi ja teadmisi. Kaugsõitudel on juhendajaks jahi kapten, kes jooksvalt seletab ja näitab purjetamisega seonduvaid tegevusi. Neil sõitudel on võimalik osaleda ka nö. reisijana, nautides merepuhkust soojas kliimas ning külastades vaatamisväärsusi eksootilistes paikades.

Purjetamine Kreekas 25.04 - 2.05.2020

Kutsume osa võtma purjetamisreisist Kreekas, Saroni lahes (Saronic Gulf) ja Küklaadide (Cyclades) saarestikus 25. aprillist kuni 2. maini.

Sõidame Ateenast renditud suure ja merekindla avamerejahiga Bavaria Cruiser 56. Jaht on sisustatud mugavate kajutite, dušširuumide, kambüüsi, külmiku jms. eluks vajalikuga. Sõidust võtab osa kuni 12 inimest, jahti juhib eesti keelt kõnelev ja sõidurajooni tundev kapten. Sõit on mõeldud purjetamishuvilistele kogemuste omandamiseks, kuid selle saab kaasa teha ka puhkusereisina, nautides merepuhkust soojades Vahemere vetes, vaatamisväärsusi ning Kreeka kokakunsti.

Sõidul osalemine ei eelda eelnevat merekogemust ning on jõukohane igale normaalse tervise juures olevale inimesele. Reisikaaslase puudumine ei ole takistuseks - sinu reisiseltskond juba ootab sind! Ilm on mai alguses lõuna-Kreekas võrreldav ilmaga Eestis kesksuvel - saab ujuda ja päikest võtta, kuid palavus ei ole liialt koormav.

Purjetamisreisi osavõtutasu on 730 €, mis sisaldab sõidu korraldamist, jahi renti koos kapteniga, juhendamist sõidu ajal, sadamate teenustasusid, jahi kütust ning puhastamist sõidu lõppedes. Osavõtutasule lisanduvad kulud transpordile ja söögile.

Lisainfo ja sõidule registreerimine e-posti teel, registreerimisvormil või tel. 501 6010.

NB! Reisile on jäänud üks vaba koht!

Muud tegevused

Koolitused tellimisel, privaatkoolitused

Kui soovite õppida või harjutada teatud purjetamise elemente (nt. spinnakeri käsitsemine, jahi roolimine), eelistate koolitust Teie enda jahil või soovite koolituse läbida üksinda, koos kaaslase või perega, võtke meiega ühendust. Koostame Teile sobiva õppeprogrammi ning viime selle ellu Teile kõige sobivamal moel. Vajadusel leiame ka puuduvad meeskonnaliikmed. Lisaks saame korraldada koolitusi ja purjetamisüritusi ka suurematele gruppidele.

Jahtide rent

Kui vajate jahti koolitusel õpitu kinnistamiseks, treeninguks, jalutuskäiguks merel või pikemaks merematkaks, võtke meiega ühendust. Meie kaudu renditava alusega on kaasas juhendaja või kapten, kes tunneb jahti, sõidurajooni ning ohutusnõudeid. Instruktori juuresolek ei takista iseseisvat sihtkoha valikut ja jahi juhtimist, kui selliselt on kokku lepitud. Viimasel juhul sekkub ta ainult siis, kui tekib oht inimestele või jahile. Jahi Beneteau First 7.5 (maks. 6 inimest) rent koos instruktoriga kuni kolmeks tunniks on 80 €, alates kolmest tunnist 60 € + 10 € iga tunni eest. Suuremate jahtide rentimiseks palume küsida pakkumist.

Kapteni teenus

Tellimustööna transpordime Teie jahi ettenähtud sihtpunkti, vajadusel leiame ka üleviimiseks vajaliku meeskonna. Kui plaanite pikemat meresõitu või soovite rentida jahi (nt. Vahemere piirkonnas), kuid puudub piisava kvalifikatsiooni ja kogemustega kapten, uurige kindlasti meie võimalusi teid nendes küsimustes aidata.

Konsultatsioonid

Olles ostmas uut või kasutatud jahti, aitame hinnata valikus olevate mudelite vastavust Teie vajadustele. Kasutatud jahtide puhul huvitab ostjat kindlasti jahi tehniline seisukord ja võimalike varjatud vigastuste olemasolu, samuti jahi uude kodusadamasse transportimise võimalused ja sellega seonduvad riskid. Purjetamise- ning jahtidega seonduvates küsimustes (välja arvatud jõu- ja elektriseadmed) võite alati meie poole pöörduda. Lihtsamates küsimustes on nõuanded meie headele klientidele tasuta.

Korduvad küsimused

[+] Kellele on purjetamiskoolitused jõukohased?

Purjetamiskoolitustel osalemine on jõukohane kõigile normaalse tervise juures olevatele täiskasvanutele sõltumata soost ja vanusest. Õppegrupid komplekteeritakse selliselt, et instruktor saab tegeleda personaalselt iga osavõtjaga, arvestades tema võimete, oskuste ja kogemustega. Ujumisoskuse puudumine või prillide/läätsede kandmine ei ole takistuseks. Vanemate juuresolekul või heakskiidul võtame õppegruppidesse ka teismelisi noorukeid.

[+] Kus purjetamiskoolitused toimuvad?

Praktilised koolitused viiakse läbi põhiliselt Tallinna lahel, avamere- ja navigatsiooni koolitused toimuvad Soome lahel ja -saarestikus, kaugsõidud Balti merel või erinevates Vahemereäärsetes maades. Purjetamiskooli kodusadamaks on TOP sadam Pirital aadressiga Regati pst. 1 Tallinnas.

[+] Kuidas on tagatud ohutus merel olles?

Meil on täiskasvanute koolitamise kogemusi üle kümne aasta. Meie õppejaht on varustatud reelinguga, st. jahi parrastel paikneva terastrossist piirdega, mis pakub inimestele tuge ning ei võimalda üle parda libiseda. Ohutusvarustuses on meil mugavad 50N ja automaatselt avanevad 150N päästevestid, mida kasutame vastavalt olukorra keerukusele. Päästevesti kandmine õppejahi pardal on kohustuslik. Algajatele mõeldud koolitustel tutvustatakse jahil turvalise käitumise nõudeid ja ohutusvarustuse kasutamist.

[+] Kuidas on koolitused korraldatud?

Koolituste korraldamisel järgime kahte erinevat formaati. Ühel juhul avaldame koolituse info, mis sisaldab ajakava jt. üksikasju, meie kodulehel ning Facebooki leheküljel. Samuti saadame selle info meie postitusnimekirjas olevatele meiliaadressidele.

Teisel juhul moodustame õppegruppe jooksvalt vastavalt soovijate arvule. Sellisel juhul tuleb koolitusele esmalt registreerida. Seejärel võtame Teiega ühendust, lepime kokku koolituse ajakava ning saadame Teile õppematerjalid ja vajaliku lisainfo.

Praktilised koolitused sõltuvad ilmast. Ebasobivate ilmolude korral teatab gruppi juhendav instruktor sellest osavõtjatele telefoni teel vähemalt üks tund enne kursuse algust ning lepib kokku uue kursuse toimumisaja. Avamerekoolituste puhul teatame ilmast tingitud muudatustest esimesel võimalusel ja pakume välja alternatiivse tegevuskava.

Koolituse lõppedes väljastame osavõtjatele koolitusel osalemist tõendava tunnistuse.

[+] Kuidas toimub koolitusele registreerimine?

Registreerimiseks palume täita registreerimisvorm või saata kiri aadressile koolitus ät nautilus punkt ee. Kirjas märkige ära soovitud koolitus(te) nimetus(ed), Teie nimi, meiliaadress ja kontaktelefon. Praktiliste kursuste korral on soovitav lisada Teie üleriietuse suurus (S/M/L/XL/XXL) ja orienteeruv aeg, millal soovite koolitusele tulla. Mõne päeva jooksul võtame Teiega ühendust, lepime kokku kursuse ajakava ning saadame vajaliku info. Küsimuste korral palume need saata kirja teel või helistada telefonil 501 6010.

[+] Kuidas koolitusele tulles riietuda?

Praktilisel koolitusel on soovitav kanda ilmale vastavat sportlikku- või vabaajariietust. Arvestada tuleb sellega, et merel on reeglina jahedam kui maal olles. Meie poolt saate tasuta kasutamiseks kvaliteetsed Musto tormiriided (purjetamiseks mõeldud vee- ja tuulekindel pealisriietus) ning vajadusel purjetamiskindad. Jalatsid peaksid olema samuti mugavad ja sportlikud, soovitavalt heleda tallaga spordi- või vabaajajalatsid. Jahis on keelatud kanda musta kummitallaga tänavakingi, samuti kõrge kontsaga jalanõusid. Lisaks riietusele tuleb ilusa ilma korral tähelepanu pöörata päikesekaitsevahenditele.

Kinkekaart

Kinkekaardid on nimelised, väljastame neid A5 suuruses trükituna kvaliteetpaberile või elektrooniliselt pdf-faili kujul. Kinkida saab ühe või mitu koolitust järgnevast loetelust:

Kinkekaardi tellimisel märkige palun registreerimisvormil lisainfo lahtrisse kaardi saaja nimi, kingitav(ad) koolitus(ed) ning kas soovite kaardi saada trükituna või pdf-faili kujul. Trükitud kinkekaardi toimetame Tallinna piires Teile kohale, väljaspoole Tallinna saadame postiga Teie poolt näidatud aadressile.

Registreeri koolitusele

Kursus *
Soovi korral kirjutage siia küsimused, soovid, lisainfo enda kohta või koolitusel osaleja andmed, kui tellite koolituse kellelegi teisele (nt. kinkekaardi saaja nimi ja kontaktandmed)

Saada kiri

Asukoht